Anasayfa / Amaç ve Hedefler
banner

Amaç ve Hedefler

  • 11 Nisan 2021 Pazar
  • Görüntülenme: 928

Amaç ve Hedefler

·         Eksper asistanlarının (raportörlerin) Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Sigortacılık Müdürlüğü veya Sigorta Eksperleri İcra Komitesinde (SEİK) nezdinde tutulacak olan levhaya kayıtlarının yapılarak sicil numaralarının oluşturulması. Aktif ve pasif eksper asistanlarının belirlenmesi

·         Tutulacak levhadaki eksper asistanı sicil numarası ile eksper levha numaralarının eşleştirilerek tramere yetkisiz girişlerin önlenmesi ve KVVK kapsamında kaza datalarının sorgulanmasının önüne geçilmesi

·         Belirli kriterlere uygun kişileri sektöre kazandırmak ve sektörün yetkin personel açığını kapatmak adına dernek tarafından eksper asistanlığı kurs ve eğitimleri planlanması

·         T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik kurumu ile iş birliği yaparak eksper asistanlarına Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmesi

·         İlgili kanunlarda yapılacak değişiklikle eksperlik sınavının kriterlerinin standartta bağlanarak, sınavların düzenli periyotlarda yapılması

·         Eksper asistanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sosyal haklarının korunması adına bedeli dernek tarafından karşılanacak ücretsiz hukuki danışmanlık ve arabuluculuk imkanı yaratılması.

·         Dernek insan kaynakları çalışmalarıyla eksper ofislerine ve asistanlarına iş imkanı yaratılması

·         Meslek etik kurallarına aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilen, KVVK ve yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş kişilerin levhadan silinmesi

·         Sektördeki diğer kuruluşlar ve Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı ile yapılacak iş birlikleriyle sigorta asistanlarının Temel Sigortacılık Eğitimleri, Teknik Yeterlilik Eğitimleri (Oto Analiz, Epis, Ketsoft, Vizyoneks v.s) , Sigorta Suiistimal Araştırmacılığı eğitimleri v.s gibi temel eğitimlerin alınmasını sağlamak.